Portfolio

U Arise

OBS! Projektet pågår än och mer material kommer.

UX-design | UI-design | Animation | Grafisk design

Arises är en fiktiv app för mental hälsa med fokus på presentation av mätvärden. Projektet innebar addering av en ny funktion i appen för att möta affärsmålen.

Brief

Projekt
App för mental hälsa – Addering av statistikfunktion

Affärsmål
Öka engagemanget med appen med 10 % genom att lägga till en ny funktion som motiverar fortsatt användning.

Förbättra retention med 5 % genom att tillhandahålla insikter som hjälper användare att spåra deras framsteg över tid.

Insikter
Baserat på användarforskning fann vi att många användare vill se konkreta mätvärden kring deras mentala välbefinnande för att förbli motiverade på sin resa.

En statistikfunktion gör det möjligt för användare att se personliga diagram och insikter om faktorer som humör, stressnivåer, aktivitet etc. över tid.

Viktiga KPI:er
% av användare som går in i statistikfunktionen varje vecka efter lansering.

Genomsnittlig tid spenderad i statistiksektionen per session.

% av användare som uppnår en streakbonus för på varandra följande dagar spåras.

Produktstatistik
datapunkter som samlats in över tiden.

Korrelationer identifierade mellan mätningar som humör, aktivitet och stress.

% av användare som återvänder till appen specifikt för att kontrollera sin statistik.

Målgrupp
Åldern 18-35

Diagnostiserats med mild till måttlig depression/ångest.

Letar efter verktyg för att bättre förstå och förbättra deras mentala välbefinnande.

Tidiga teknikanvändare som är intresserade av självspårning av hälsodata.

Frågeställningar
Hur bör komplexa persondata presenteras i ett lättsmält, visuellt tilltalande format?

Hur lyfter man fram meningsfulla insikter och mönster i en användares statistik?

Hur motiverar vi till fortsatt spårning genom uppnåeliga mål och en känsla av framsteg?

Integrera statistiken med andra app-funktioner?

Hur kan man skydda användarnas integritet samtidigt som de låter dem dela statistik med en terapeut?

Ovanstående information används för att vägleda forskning, konceptutveckling, prototyper och testning av den appen. Arbetet bör direkt stödja affärsmålen om ökat engagemang och retention.

Vill du se mer? Här är några utvalda objekt: